WORMS OF MASS CONSUMPTION

En installation, der udforsker plastik landskabet i krybets mave

x4a_lab og ST:ART præsenterer WORMS OF MASS CONSUMPTION. En immersiv installation på Sydhavn Teater, P44 – Performance Hub, der udforsker melormens levesteder og evne til at konsumere plastikaffald. Installationen rejser spørgsmål om vores forhold til forbrug, næring og forbrugerisme.

P44 transformeres til et orme-habitat i menneskelige skala, der gør det muligt at følge ormenes bevægelse gennem de snoede tunneler, ormene efterlader, når de spiser vores plastaffald. Vi tilpasser os deres rejse både fysisk og symbolsk. Installationen præsenterer forbrugerismens efterladenskaber som et landskab; et hav af forbrugsvarer, der fremhæver kontrasten mellem tomrum og materie i vores accelererende forbrugsmønstre.

Vores fremtid afhænger af vores arts evne til at tilpasse sig et omskifteligt og stadigt mere ekstremt miljø. At leve i et økosystem ude af balance kræver et samarbejde med naturen selv, med andre arter og med nye teknologier. Worms Of Mass Consumption er en udforskning af dette samspil og en undersøgelse af, hvordan melorme kan inspirere os i den måde vi forstår vores omgivelser og former de rum, vi bebor.

Udstillingen er opstået i et samarbejde mellem designlaboratoriet x4a_lab, som er grundlagt af arkitekterne Pavels Liepins-Hedström, Elliott Andrew og Magnus Nilsson, og ST:ART, og præsenteres i samarbejde med CAFx – Copenhagen Arhictectur Festival og CPH STAGE. Projektet er støttet af Sharing Copenhagen.

Open Studio: 29. maj – 6. juni, kl 16-18

Udstillingsdage: 7.-9. juni, kl 17 – 20

Afslutningsevent: 10. juni, kl 17-22

HVORNÅR:
HVOR:
LÆNGDE:
29. maj - 10. juni
P44 - Performance Hub

29. maj - 10. juni

  • Pavels Liepins-Hedström
  • Elliott Andrew
  • Magnus Nilsson
  • Mikka Mallow
  • Mathias Kirkegaard
  • Alma Toaspern
  • Jens Fuglsang
  • Andrea Ougaard
  • Lasse Mouritzen

Open Studio: 29. maj – 6. juni, kl 16-18

Udstillingsdage: 7.-9. juni, kl 17 – 20

Afslutningsevent: 10. juni, kl 17-22

FlokFolk - Havneresidens

Støttet Af