OPEN CALL

Havneresidens 2024


ST:ART (SYDHAVN TEATERS UDVIKLINGSPLATFORM) TILBYDER HAVNERESIDENS MED PRODUKTIONSBUDGET PÅ 7.000 KR. VIL DU RESEARCHE I HAVNEOMRÅDET, UDFORSKE DET MARITIME MILJØ OG UDFORME ET AFSLUTTENDE PERFORMATIVT VÆRK PÅ KULTURHAVN FESTIVAL D. 24. AUGUST I SYDHAVN?

Kunne du tænke dig at undersøge og gå i dialog med det maritime miljø i Sydhavnens havneområder? Er du nysgerrig på de historier, myter, rytmer, bevægelser og liv som skummer i havnen? Så er dette call måske for dig.

I samarbejde med Kulturhavn Festival tilbyder ST:ART et residens-forløb for kunstnere i vækstlaget. I forløbet får du/dig og din gruppe frie tøjler til at undersøge Sydhavns havn og mulighed for at afprøve din/jeres kreative ideer i og med havnemiljøet. Vi tilbyder kunstnerisk og praktisk sparring, økonomisk produktionsstøtte samt adgang til øvelokaler og udstyr. Under forløbet skal du/din gruppe udvikle en afsluttende performance, som matcher din/jeres research-proces. 

Du/I kan arbejde frit i Sydhavns havneområder, men det afsluttende nedslag skal afvikles på Teglholm Brygge i Sydhavn ifm. Kulturhavn Festival d. 24. august 2024.

ANSØGNINGSFRIST kl 23:59, d. 4. marts, 2024. 

Ansøg til residenset ved at sende en mail til start@sydhavnteater.dk, med det udfyldte ansøgningsskema, som kan downloades her. Husk at ansøgningen skal sendes i PDF-format. Download skemaet inden du/I udfylder det. Skriv endelig til os hvis du/I har spørgsmål! 


KRITERIER FOR AT ANSØGE

Dette call er rettet mod det kunstneriske vækstlag. Callet er oplagt for dem, der gerne vil arbejde kollektivt, samskabende, på tværs af fagligheder og med tværæstetiske produktioner. Søger man callet som enkeltperson, opfordres man til at indtænke en mulig involvering, deltagelse eller samskabelse i sit arbejde. Fx ved at invitere andre/andet ind i researchen og projektet. Man skal se residenset som en mulighed for at skabe et kunstnerisk undersøgelsesrum, hvor man både kan fordybe sig, få intern sparring på sit arbejde og proces, og afslutningsvis omsætte sin research til et performativt værk. 

Det er et krav at du eller minimum en fra din gruppe kan deltage på projektforløbets møder og at I overholder deadlines i forbindelse med projektet.

Vigtige datoer / projektforløb

Residenset er delt ind i 2 faser og I har under hele forløbet mulighed for sparring med jeres tildelte ST:ART koordinator.  

Februar – juni 2024 – FASE 1

I fase 1 udvikler du eller din gruppe på din/jeres projektide. Det er den undersøgende og researchbaserede del af residenset, hvor I kan afprøve ideer og genere materiale. Her opfordres I til at besøge havneområdet og, i samarbejde med Kulturhavn Festival, fastlægge hvor på Teglholm Brygge jeres afsluttende performance skal foregå (senest d. 1. maj). I har her også mulighed for at arbejde i Sydhavn Teaters lokaler.

I denne fase holder vi et opstartsmøde torsdag d. 14. marts, hvor I møder de andre grupper, ST:ART-koordinatorerne og en arrangør fra Kulturhavn Festival. Her lægger vi også fast hvornår I kan arbejde i Sydhavn Teaters lokaler, hvis I ønsker dette. Dertil mødes vi 1-2 gange i april og maj og deler vores researcharbejde med hinanden. 

Juni – august 2024 – FASE 2

I fase 2 arbejder I selv med at oversætte jeres undersøgelser fra fase 1 til et performativt værk, der skal opføres på Kulturhavn Festival 2024. På festivalen er der mange forskellige aktører og publikumsgrupper, så hav gerne det for øje i jeres planlægning. 

11. juni afholder vi et produktionsmøde, hvor vi gennemgår jeres produktionsplan sammen med Kulturhavn Festival. 

21. og 22. august har vi generalprøver/tekniske gennemspilninger sammen med Kulturhavn Festivalen og ST:ART holdet. 

Efter Kulturhavn Festivalen inviterer ST:ART til et evalueringsmøde for jer og Kulturhavn Festival. 

Vær opmærksom på at der er andre vigtige deadlines under residenset, som du/I får mere at vide om, såfremt dit/jeres projekt udvælges (deadline for PR-materiale, produktionsplan osv.). 

Projektstøtten indebærer

  • Søg op mod 7.000 kr. I produktionsstøtte. Produktionsmidler kan anvendes til materialer, rekvisitter, kostume, leje/udstyr, forplejning og honorar. (bemærk: anvendes støtten til honorar er det skattepligtigt).
  • 1-2 ugers adgang til Sydhavn Teaters øvelokale forud for afviklingen af projektet, i perioden juli-august. (Da vi udvælger flere deltagere/hold på residenset skal man indstille sig på at der kan være flere der arbejder samtidigt på adressen – men at man godt kan få sit ”eget” rum.)
  • Mulighed for at låne teknisk udstyr af Kulturhavn og ST:ART.
  • Sparring med ST:ARTs koordinator-hold samt mulighed for intern deling/visning blandt residens deltagerne forud for den endelige visning.

Spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål til callet, så skriv til ST:ART på start@sydhavnteater.dk

Projektet er et samarbejde mellem ST:ART og Kulturhavn Festival. ST:ART står til rådighed med kunstnerisk sparring og viden om dramaturgi, sceniske virkemidler og brug af byrummet. Kulturhavn Festival står til rådighed med viden om de mere praktiske foranstaltninger, såsom tilladelser, Kulturhavn festivals øvrige program, samt afvikling under festivalen.