PERSONDATA

Hvilke personoplysninger indsamles?
Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail.
Oplysningerne bruger vi til at identificere dig som kunde samt til at levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.
Hvor længe opbevarer vi personoplysninger og hvorledes behandles de?
Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber. For eksempel ved tilmeldelse af nyhedsbrev eller køb af billetter.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år efter udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil personoplysningerne vedrørende dig blive slettet, efter ønske.
Hvad bruger vi personoplysninger til og hvem har adgang til dem?
Personoplysningerne, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om køb, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder f.eks. fremsendelse af fakturaer, billetter, reminder/servicemeddelelse, ventelisteadministration og omkring aflysninger eller eventuelle ændringer af forestillingstidspunkter m.v.
Oplysningerne er tilgængelige for de medarbejdere på Sydhavn Teater, som har et legitimt behov for oplysningerne. Personoplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart, og i givet fald kun til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen mellem dig og Teater Nordkraft, f.eks. Teaterbilletter.dk.
Anden videregivelse vil kun blive aktuelt, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvist tillader videregivelse af oplysningerne, f.eks. i forbindelse med teatrets sikring af et retskrav.
Retten til indsigt i, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger
Du har som kunde hos os ret til at vore bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.
Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os, ligesom du er berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Hvis du har oprettet din egen brugerprofil i vores billetsystem, kan du altid logge på din kundeprofil og redigere oplysningerne.
Du har ret til at få personoplysningerne om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. I så fald har du ikke ret til at kræve dine personoplysninger slettet.
Beskyttelse af personoplysningerne
Du har krav på, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer oplysningerne i vores IT-system, som er stillet til rådighed af Teaterbilletter.dk og Mailchimp, med hvem Sydhavn Teater har indgået databehandleraftale.
Teatrets IT-sikkerhedsprocedurer kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som teatrets kunde.
Kontakt, klageadgang og andre muligheder
Såfremt du ønsker adgang til oplysninger, har spørgsmål eller andet vedrørende vores registrering og brug af dine personlige oplysninger, skal du skrive til mail@sydhavnteater.dk.

Hvis der er registreret forkerte data, eller du har indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående. Såfremt du efterfølgende ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Hvis du udelukkende har anvendt vores billetleverandør Billetten.dk til netkøb og brugeroprettelse til billetkøb m.v., kan henvendelse vedr. spørgsmål om dine personlige oplysninger rettes til service@billetten.dk.
I fald du måtte ønske, helt at undlade at lade dine personlige oplysninger registrere hos Sydhavn Teater i forbindelse med køb af billetter eller teaterkort, er dette også en mulighed. Du vil i givet fald således skulle give fremmøde i teatrets foyers åbningstid, og bede om at købe de givne billetter under navnet Anonym Kunde. Vi skal i denne forbindelse fremhæve og præcisere, at dette i givet fald betyder, at teatret ikke vil have mulighed for at kontakte dig, i fald forestillingen bliver aflyst, eller der er andre relevante forestillingsoplysninger, som du burde have haft. Du fraskriver dig derfor retten til klage over sådanne og lignende manglende informationer samt de konsekvenser, det måtte have for dig. Herunder også for de eventuelle personer, som du har købt billetter til.


Nærværende retningslinjer for databehandling ved køb er senest revideret den 10. August 2020.