Often the hands know how to solve a riddle

Performance dialogues

“Often the hands know how to solve a riddle which the intellect has wrestled in vain.” – Carl Jung

Inspireret af jungiansk sandplay therapy åbner vi op for et spekulativt og performativt udvekslingsformat, der gennem samtaler og formgivning undersøger fremtidens liv og samfund. En performance kunstner, en cli-fi forfatter, en skuespiller og en teolog sidder med hænderne begravet i en sandkasse. Deres hænder former sandet mens de spekulerer over og undersøger mulige fremtider.

HVORNÅR:
HVOR:
LÆNGDE:
29. oktober, 2022
Kirkeskibet 2450

90 min

 • MEDVIKENDE
 • Liz Jensen
 • Nana-Francisca Schottländer
 • Christian Rydahl
 • Marie-Lydie Nokouda
 • IDÉ & KONCEPT
 • Lasse Mouritzen
 • Madeleine Kate McGowan
 • SCENOGRAFI
 • Dicki Lakha
 • LYD
 • Jakob Ivarsson
 • PRODUKTION
 • Lasse Mouritzen
 • MODERATION
 • Madeleine Kate McGowan
 • PR/PROGRAM
 • Malik Grosos

En tid efter krisen?

Hvis vi forestiller os en tid efter historiske tørkeperioder, stigende vandstand, boligbobler og radikalt nye måder at leve på, hvordan vil vores by, samfund og fællesskab se ud? En tid hvor storbyerne synker, dyre- og planteliv muterer. Hvilke nye relationer, kredsløb og økologier vil opstå i en post-antropocæn tidsalder? Hvordan vil livet blive omsat? Hvad vil vi kalde et hjem? Og hvordan vil vi omgås i den gamle verdens ruiner?

Samtale med kropslig dimension

Med dette event ønsker vi at afprøve hvordan kunsten kan bidrage til det klassiske “dialog-format” ved at tilføre det en kropslig dimension. Vi er nysgerrige på hvordan fx spekulationer, drømme, visioner og frygt om fremtiden udtrykkes kropsligt, og hvad det kan gøre for vores gensidige forståelse af fremtiden. Eventet er, som titlen også antyder, en undersøgelse af den viden som besiddes af vores hænder. En viden som ikke nødvendigvis kan forstås intellektuelt eller formidles via vores sprog. Men som måske kan understøtte, komplimentere eller udvide den måde vi kommunikerer, og forstår hinanden på.

Kunstnerisk forankring

Eventet er skabt som en del af Sydhavn Teaters kunstneriske forankringsarbejde. Her arbejder vi med lokale partnere om at skabe nye rum for kunstnerisk deltagelse, udveksling og intervention på tværs af bydelen. Ambitionen er at undersøge samtidens problemstillinger og mulighedsrum gennem kunstneriske perspektiver. Derudover at tage aktivt medejerskab til fortællingen om vores by og anslå nye mulige fremtider.

Baggrund

Eventet er en del af Dansehallerne og Sydhavn Teaters samarbejde og deltagelse i EU-projektet Centriphery (2019 – 2022). Centriphery handler om kunstneriske aktiviteter og udvekslinger mellem borgere og kunstnere i 9 europæiske lande med henblik på at undersøge forholdet mellem centrum og periferi. Eventet er en “policy dialogue” under projektet, og det rammesætter samtaler om bæredygtig byudvikling med afsæt i kunstneriske perspektiver. Det er udviklet med støtte fra Creative Europe, Centriphery, Statens Kunstfond, Dansehallerne og Sydhavn Sogn. Kirkeskibet 2450 er vært på eventet.

FlokFolk - Havneresidens

Støttet Af