FUTURX

Velkommen til FuturX – Dit Performancemuseum.

Til november slår vi dørene op for performancemuseet FuturX, der gennem 5 måneder løbende viser nye performanceudstillinger, skabt af fem internationale kunstnerteams.

De fem kunstnerteams, der hver især er banebrydende indenfor henholdsvis scenografi, visual art, film, musik og performance, indtager måned for måned P44 og udvikler hver deres fremtidsdrøm, som I inviteres til at fordybe jer i og tage del i den løbende udvikling.

FuturX bliver et levende museum i konstant forandring – en æstetisk tour de force-stafet, hvor det ene team afløser det andet og bygger videre på det foregående udtryk. 

I fem måneder kan man midt på hovedgaden i Sydhavnen gå direkte ind i det performancemuseet, der adresserer tidens højaktuelle problemstillinger og gør dem håndgribelige.

FuturX har åbent 8 timer ad gangen onsdag til lørdag fra 6. november 2019 til 28. marts 2020. Køb et turpas og oplev alle 5 kapitler af FuturX.

HVORNÅR: 6. november 2019  – 28. marts 2020
HVOR: P44
PRIS: 40-135 kr / Partoutpas: 335 kr
SPROG: Dansk/Engelsk
LÆNGDE: 512 timer / 8 timer om dagen

SKUESPILLERE: Mille Maria Dalsgaard, Maria Carmen Lindegaard, TBA
TEKNIKER: Brian Larsen
KUSTODE: Oscar Steen
PRODUCENT: Marie Egetoft
GRAFIK: Sofie Diemer

Køb Partoutpas til FuturX og få fri adgang til museet i fem måneder.
Kom så ofte du har lyst og oplev alle 5 kapitler af FuturX.

 
KØB BILLETTER
 

 

I november kan du træde indenfor i en helt særlig zoo, hvor vi observerer menneskets adfærd gennem en sårbar linse. Denne zoo er et forsøg på at slutte fred med den menneskelige adfærd. 
NB! Besøgende i zoo skal følge instruktionerne for at minimere stressende indvirkning på menneskene.
6. – 30. november 2019

In November, you can step inside a very special ZOO where we observe human behavior through a vulnerable lens. This ZOO is an attempt to make peace with human behavior. 
NB! Visitors in the ZOO must follow instructions to minimize stressful effects on the humans.
November 6 – 30, 2019

Miljø-slogans, retro-æstetik og symboler fra fortabte verdener hvirvler om os på den evigt voksende digitale grænseflade, som kulturelt click bait, der forførende lokker os med tomme løfter. Men vi får intet tilbage, udover en hul kulturel maske, vi kan iføre os. I mellemtiden har den kulturelle click bait gennemsyret vores kulturinstitutioner, vredet armen om på dem og hvisket ”her er du i sikkerhed.”
4. – 21. december 2019

Environmental slogans, retro aesthetics and symbols of lost worlds swirl around us on the ever-growing digital interface, as cultural click bait that seduces us with empty promises. But we receive nothing in return but a hollow cultural mask to wear. Meanwhile, the cultural click bait has permeated our cultural institutions, twisted their arm around them and whispered “here, you are in safety.”
December 4 – 21, 2019

I kapitel 3 inviteres vi med på en fængslende ekspedition ud i cyberspace. 
Mirko Borschts xenologiske inspektion sender os gennem en analog tunnel af modlys, der giver os et praj om, at vi er landet på en fremmed planet, blot for at opdage, at det er os, der er de fremmede. Rumekspeditionen lander i P44 i 2020 og du kan komme med!
8. – 31. januar 2020

 

In Chapter 3, we are invited on a captivating expedition into cyberspace. Mirko Borscht’s xenological inspection sends us through an analog tunnel of backlight, leading us to believe that we have landed on a foreign planet, only to discover that we are the ones who are the strangers. The space expedition lands in P44 in 2020 and you can come along!
January 8-31, 2020

 

 

En parallelverden opstår i P44 bag facaden i den gamle butik samt i det hemmelige rum inde i os, der gemmer på ængstelser og længsler. Kapitel 4 er en teatralsk undersøgelse, der dissekerer udsagnet ”hvad ville være, hvis…”, for derefter at opbygge en ny verden i lyde, ord og bevægelse, som vender vores opfattelse på hovedet og lader billederne opstå i vores egen fantasi, således at enhver forlader rummene med sin egen historie.
5. – 29. februar 2020

A parallel world emerges in P44 behind the facade of the old shop as well as in the secret room inside us all, hiding all our anxieties and longings. Chapter 4 is a theatrical study that dissects the statement “what would be if …”, to then build a new world of sounds, words and movement that turns our perception upside down and allows images to emerge in our own imagination, having everyone leave the rooms with their own history.
February 5 – 29, 2020

Vil vi en gang i fremtiden være så langt fjernet fra vores artsrige planet, at dyr bliver sagnomspundne fabeldyr? Hvilke fragmenter af vores nutid vil overleve og give næring til disse visioner?
At tro på, at andre dyr virkelig har eksisteret, vil være forbeholdt de særeste forskere, mystikerne og dem med den mest livlige fantasi.
4. – 28. marts 2020

Will we sometime in the future be so far removed from our species-rich planet that animals will become legendary fabled beings? What fragments of our present will survive and nurture these visions? Believing that other animals have really existed will be reserved for the maddest scientists, the mystics and those with the most vivid imagination.
March 4 – 28, 2020

 

 

 


Forestillingen er støttet af: