ST:ART SØGER UNGE KUNSTNERE DER VIL SKABE STEDSSPECIFIK KUNST I BYRUMMET OG UDFORSKE EFTERÅRSSÆSONENS TEMA: TECH x KORPUS. CALLET ER RETTET MOD DET KUNSTNERISKE VÆKSTLAG.

Kunne du tænke dig at undersøge forhold mellem teknologi og krop gennem din kunstneriske praksis? ST:ARTS efterårssæson skydes i gang og vi søger kunstneriske og performative projekter der afsøger spændingsfeltet mellem teknologi og  krop. Vi er nysgerrige på hvordan kroppe forlænges, forvrænges eller begrænses gennem teknologi, hvordan kroppe bruges strategisk til at generere big data, hvordan vi indbyrdes påvirkes og relateres gennem en hverdag som endnu bliver mere og mere teknologisk afhængig.

Udvalgte projekter vises på en selvvalgt offentlig lokation i oktober-november, 2021 i Sydhavnen. Projektet kan være scenekunstnerisk, billedkunstnerisk, lyrisk eller lydbaseret, så længe det er performativt og forholder sig specifikt til callets tema. Det er en forudsætning, at dit projekt kan blive vist over tre omgange.

Projektstøtten indebære:

  • Op mod 4.000 kr. I produktionsstøtte samt forplejning til en værdi af 500 kroner. Produktionsmidler kan anvendes til materialer, rekvisitter, kostume, udstyr etc. (bemærk: midlerne kan ikke anvendes til honorar/løn).
  • Øvelokale i Sydhavnen forud afviklingen af projektet
  • Mulighed for at låne teknisk udstyr af ST:ART
  • Sparring med ST:ART koordinator hold

Brug ansøgningsskemaet og send din ansøgning samt CV til start@sydhavnteater.dk senest 27.09.2021 kl. 23:59. Hvis du har spørgsmål til callet, kan du skrive en mail på start@sydhavnteater.dk


ST:ART er en frivilligt drevet udviklingsplatform og prøvestation for det kunstneriske vækstlag under Sydhavn Teater. Her bakker vi op om unge, spirende kunstnere, der har lyst til at tage teatret ud af den sorte boks, kunsten ud af museet eller dansen ned fra scenen, for i stedet at sætte eksperimenter fri i Sydhavnens byrum og arbejde med stedsspecifik og lokalt forankret kunst. 

Læs mere om ST:ART på www.sydhavnteater.dk/start

da_DKDanish