SUMMENDE SYDHAVN

En del af CENTRIPHERY

Fortællinger som drivkraft i udvikling af lokale identiteter 

”As every Periphery is its own Centre, Centriphery will give the citizens of the so-called ”periphery” a central voice in the transformation of local myths and empower them to participate in the recreation of both local identities and European narratives.” (Fra projektbeskrivelsen om Centriphery) 

Et EU-projekt lander i Sydhavnen: Centriphery
Dansehallerne  spurgte os lang tid inden Covid-19 brød løs om Sydhavn Teater havde lyst til at være lokal partner i stort EU-projekt. Den kryptiske titel gemmer sammentrækningen af ordene Periferi og Center, og heri ligger også kernen; nemlig at gøre den perifære stemme central. Dette er blevet til Summende Sydhavn

Du kan være med
Men hvad er periferi? Kan man påstå at Sydhavnen er perifær i København? Bliver vi hørt? Og ikke mindst: bliver vi hørt nok? Det er nogle af de ting, vi gerne vil finde ud af sammen med jer. Fire kunstnere, Xiri, Boaz, Bart og Cornelia, kommer til Sydhavnen og samskaber forskellige kunstneriske tråde, der hver især kredser om at komme til orde med krop, kreativitet og tale. 

Hvem er kunstnerne i projektet
De medvirkende kunstnere fra Danmark er koreograf, aktivist og performer Xiri Tara Noir og performer og koreograf Boaz Barkan. To internationale kunstnere inviteres fra Centriphery partner-projekterne ind i det danske projekt: performer, koreograf og instruktør Cornelia Scheuer (AT) og skuespiller Bart Bijnens (NL). De har alle stor erfaring med at inddrage og samarbejde med mennesker i kunstneriske processer.

De fire kunstnere, som kommer til Sydvest er udvalgt blandt mange, og er du nysgerrig, kan du læse mere
om alle kunstnerne i Centriphery på centriphery.eu og på Summende Sydhavns hjemmeside

Hvordan kan kunsten være med til at skabe bro mellem fortællinger?
Sammen med os der bor og arbejder her i Sydhavnen vil det kunstneriske team og flere lokale kunstnere interagere med bydelen i løbet af projektet med ideen om en selvbærende fortsættelse. Vores fortællinger bliver drivkraften, når vi i fællesskab undersøger måder vi er sammen på. Forhåbentlig kommer vi tæt på de mange interessante lokalforankrede fortællinger, og giver dem nyt liv. Kunsten kan give nye vinkler og måske bliver der skabt nye fælles fortællinger på tværs af nyt og gammelt. Det er i hvert fald ambitionen.

Baggrund

Centriphery strækker sig over flere år, og
fra 2018-22 er Dansehallerne den danske partner i EU-projektet, som modtager støtte fra Creative Europe-programmet til udvikling og igangsætning af kunstneriske aktiviteter mellem kunstnere og borgere rundt i de deltagende lande og i udvalgte perifere områder. Vi er enormt glade for at Dansehallerne har spurgt os, om vi vil være med, for det giver os helt nye muligheder for samskabelse. 

Centriphery Logo
DanseHallerne_GUL_ANIMATED
Eu flag