SYDHAVN TEATER

- et lokalt forankret bydelsteater med en ambition om at gøre en reel forskel for Sydhavnerne og Sydhavnen.

Sydhavn Teater arbejder ud fra to ben i vores virke:


Vi ilter det danske scenekunstlandskab igennem vores internationale samarbejder, nytænkende formater og eksperimenterende scenekunst.

Vi løfter lokalt ved at være et kunst- og kulturtilbud til tiden, der er opsøgende, engageret og proaktivt involveret i Sydhavnens positive udvikling.

Ambition og vision
Sydhavn Teater hylder eksperimenterne, fordybelsen og arbejdsfællesskabet. Vi ønsker at være en arbejdsplads for kunstnere. Derfor er vi mange kunstneriske kræfter i teamet, der indgår i multifunktionelle stillinger i teatret. Det giver Sydhavn Teater en smidig organisation, der kan reagere hurtigt på nye strømninger eller udfordringer i tiden.

Ensemblet skaber lokal kunnen, tilknytning og relationer.

Repertoiret udgør et mangfoldigt årshjul med plads til eksperimenter og succeser.

Digitalitet nytænker internationale samskabelsesmuligheder (NYT STRATEGISK FOKUS).

Forankring styrker fællesskabet, dyrker tilgængelighed og inklusion.

Sydhavn Teaters historik

2012: Kortlægning af behov
2013: Sydhavn Teater bliver stiftet
20132014: Frivilligt drevet
20142017: Projektteater
20172020: Lille storby teater m. 1 million i driftsbevilling
20212024: Lille storby teater m. 2,8 mio. i driftsbevilling
20232025: Modernisering af Sydhavn Teaters hovedscene Østre Kapel
2026: Åbning af Østre Kapel

Sydhavn Teater fra idé til nu

I 2012 opstod idéen til Sydhavn Teater ud fra et åbenlyst behov for flere aftenaktiviteter i en bydel, hvor de kulturelle arrangementer var få og professionel scenekunst fuldstændig fraværende.

Initiativtager Mille Maria Dalsgaard er selv opvokset i Sydhavnen, og da hun flyttede til bydelen igen efter 8 kunstnerisk prægende år i Tyskland, blev det tydeligt for hende, at der manglede det vigtige kulturelle kit, som gør storbyer attraktive. Sammen med medgrundlægger Søren Hansen gik arbejdet i gang.

Første spadestik til teatret var en behovsundersøgelse og et kortlægningsarbejde. Der blev afholdt informations- og dialogmøder med alle eksisterende nøgleaktører på såvel det kulturelle som sociale område. Dette arbejde startede allerede i 2012. Vigtigt var fra start at indgå strategiske samarbejder for at skabe lokal forankring. I dag samarbejder Sydhavn Teater bredt og på tværs af sektorer.

Sydhavn Teater er inspireret af de tyske børne- og ungdomsteatre generelt (lille ensemble + stort produktionspensum) og helt konkret af Thalia Theater Halle, som kombinerede et ambitiøst børne-, ungdoms-, og voksenrepertoire med innovative bydelsprojekter(stadtraum erobern) samt opsøgende og nye formater (tværæstetiske projekter, performances, festivals, forumteater, dokumentarteater og skoleforestillinger).

Sydhavn Teater fokuserer på:

    • Internationale fyrtårnsprojekter
    • bydelsperformances
    • opsøgende/integrative formater
    • nyskabelse af digitale og interdisciplinære formater

Det opsøgende arbejde inkluderer involverende ungdomsarbejde, samt udvikling og implementering af den lokale forankringsstrategi. Fra bydelsteatrets stiftelse i 2013 har det for implementeringen i praksis været vigtigt at have en fleksibel og handlekraftig organisation, samt tage en utraditionel tilgang til teatrets produktionspensum. Det har bl.a. også ført til, at Sydhavn Teater kom godt igennem coronakrisen med et minimum af aflysninger.

Sydhavn Teater er højproduktivt med flere årlige egenproduktioner og arbejder ud fra to principper for produktionskadence og nytænkning:

1) Vi er vores projekter – uden produktioner, intet teater
2) Teatret skal være en byggeplads for ikke at stagnere, derfor bruger vi forhåndenværende muligheder og anvender disse med dramaturgisk finesse til at udvikle scenekunsten generelt.

Tilgangen har ført en kometudvikling med sig, så Sydhavn Teater på få år er blevet et fast lokalt forankret teater med internationalt vingefang, der bidrager med nyskabende impulser til scenekunsten i Danmark. Teatret står solidt med en basisbevilling på 2,8 mio. igennem lille storbyteater ordningen og nyder kompetente og vidende medarbejdere i organisationen, der præger teatret på daglig basis.
Siden opstarten har Sydhavn Teater arbejdet på at skabe en helårsscene i Østre Kapel. Det er nu lykkedes, så nu står Sydhavn Teater overfor at tage nye vigtige skridt med en ny kunstnerisk leder at indfri potentialet for den næste etape frem mod et nyt ståsted med eget hus.

Sydhavn Teaters DNA:

Sydhavn Teater er levende teater
Sydhavn Teater møder sit publikum
Sydhavn Teater skaber relevant teater med kant
Sydhavn Teater er i konstant udvikling
Sydhavn Teater fornyer og udfordrer
Sydhavn Teater eksperimenterer, blander og mikser
Sydhavn Teater er lokalt og i dialog med sit nærmiljø
Sydhavn Teater er transparent
Sydhavn Teater ser forskellighed som en styrke
Sydhavn Teater tager pulsen på aktuelle problemstillinger og går i kødet på dem

NYT STRATEGISK FOKUS: FREMTIDENS DIGITALE SCENE

Sydhavn Teater har en ambition om at blive Danmarks digitale scenekunstneriske spydspids. Hjulpet på vej af samarbejder med internationale partnere ønsker vi at indtage pionérrollen i skabelsen af fremtidens digitale formater og fortælle om dem. Målet er at udvikle Fremtiden Digitale Scene IRL : IVL, der ambitiøst løfter vores internationale scenekunst med lokal forankring ind i den digitale tidsalder og præsenterer forestillinger, der kan opleves samtidigt både In Real Life og In Virtual Life.

Målet er at udvikle hyrbide IRL : IVL – værker som en del af Sydhavn Teaters faste repertoire og frem til udgangen af 2023 at have udviklet to pionérværker, som danner forskningsgrundlaget for opbygningen af en digital scenestruktur.

Med det tværgående fokus på scenekunsten IRL : IVL ønsker Sydhavn Teater at:

1) udvikle formatet via protoyper skabt gennem workshops, residencies og laboratorier.

2) udvikle bæredygtige online formater med fungerende forretningsmodel.

3) udbrede og opkvalificere kompetencer lokalt igennem vidensdeling til branchen.

4) formidle til et regionalt og nationalt, sidenhen først nordisk og herefter europæisk publikum med det formål for øje at etablere de første trædesten til global henvendelse. 

Moderniseringen af Østre Kapel spiller ind i den digitale strategi med en digital infrastruktur, der skal kunne løfte live-streaming uden kvalitetstab