OPEN CALL (ENGLISH BELOW)

Forestillingen om det “normale” hviler på et ideal om en verden i status quo. Normalen er dét der fx kommer tilbage efter sociale opgør, økonomiske krak, miljøkatastrofer eller pandemier. Men det normale er også dét vi sætter over styr for at skabe forandringer og nye muligheder. Særligt i tiden under corona nedlukningen ulmede en håbefuldhed om en anden verden, og en ny normal.

I dette open call inviterer vi unge kunstnere i vækstlaget (18-30 år) til fortolke på temaet Ny Normal og bidrage til en video-udstilling i det offentlige rum. Udstillingen skabes i samarbejde mellem Sydhavn Teaters udviklingsplatform ST:ART og Udstillingsstedet Sydhavn Station, og vil blive vist i januar 2022 i Sydhavn og Bavnehøj. For at ansøge til callet skal du læse nedenstående kriterier og sende din video før deadlinen d. 10 december. 

Callet henvender sig til det kunstneriske vækstlag indenfor alle kunstneriske genrer. Vi opfordrer alle indenfor aldersgruppen 18-30 år til at søge, uanset etnicitet, nationalitet, køn, seksualitet. Så længe du har en god idé til et videoværk og har lyst til at bidrage til udstillingen. Dette call er ikke henvendt til professionelle/etablerede kunstnere men til unge kunstnere i vækstlaget som ønsker at prøve kræfter med videokunst, bliver vist på en offentlig udstilling og styrke deres netværk.    

KRITERIER FOR AT ANSØGE

 • Ansøgere skal være mellem 18 – 30 år
 • Dit indsendte værk skal være nyt og have en varighed på 24:50 sek (eller blot 24:00 sek.). 
 • Dit indsendte værk skal i filformat: H264 (dvs. mp4 eller mov.)
 • Hvis dit værk udvælges bliver det vist på en 16:9 formats skærm (enten vertikalt eller horisontalt), uden lyd og i loop (hvis du har tale med er det en god ide at lave undertekster).
 • Udvalgte værker vises på forskellige offentlige lokations i Sydhavn og Bavnehøj over tre uger i januar 2022.

  SÅDAN ANSØGER DU
 • Send din video, 2-3 linjers beskrivende tekst (dansk/engelsk) og en titel.
 • Send via WeTransfer.dk til: start@sydhavnteater.dk senest FREDAG D. 10 DECEMBER, KL 23:59. 
  Hvis du har spørgsmål til callet kan du skrive en mail på start@sydhavnteater.dk


Udstillingsstedet Sydhavn Station er et kunstnerdrevet udstillingssted, der præsenterer samtidskunst på den travle stationshal i Københavns Sydhavn. Ernst Kapers vej 1, 2450, Kbh. Sydhavn
http://sydhavnstation.info/

ST:ART er en udviklingsplatform for vækstlaget under Sydhavn Teater. Her bakker vi op om unge, spirende kunstnere, der har lyst til at tage teatret ud af den sorte boks, kunsten ud af museet eller dansen ned fra scenen, for i stedet at sætte eksperimenter fri i Sydhavnens byrum. Wagnersvej 13, 1., 2450 Kbh. Sydhavn. www.sydhavnteater.dk/start

Projektet er initieret af ST:ART & Udstillingsstedet Sydhavn Station og er støttet af Områdefornyelse Bavnehøjs 

 

OPEN CALL (ENGLISH)

The notion of “normality” rests on an ideal of a world in status quo. Normality is what, for example, comes back after social clashes, economic crashes, environmental disasters or pandemics. But the normal is also what we seek beyond in order to create change and find new opportunities. Especially in the time during the corona shutdown, hopefulness for another world, and a new normal, simmered.In this open call, we invite young aspiring artists (18-30 years) to interpret the theme New Normal and contribute to a video exhibition in the public space. The exhibition is a collaboration between Sydhavn Teater’s development platform ST:ART and Udstillingsstedet Sydhavn Station, and will be shown in January 2022 in Sydhavn and Bavnehøj. To apply for the call, read the criteria below and submit your video before the December 10 deadline.The call is aimed at the aspiring artists from all artistic genres. We encourage everyone in the age group 18-30 years to apply, regardless of ethnicity, nationality, gender, sexuality. As long as you have a good idea for a video work and want to contribute to the exhibition. This call is not aimed at professional/ established artists but for the youth who want to try their hand at video art, be shown at a public exhibition and strengthen their network.

CRITERIA FOR APPLYING

 • Applicants must be between 18-30 years old
 • Your submitted work must be new and have a duration of 24:50 sec (or just 24:00 sec.)Your submitted work must be in file format: H264 (ie mp4 or mov.)

 • If your work is selected, it will be displayed on a 16: 9 format screen (either vertically or horizontally), without sound and in a loop (if you are talking to it, it is a good idea to make subtitles).
  Selected works will be shown at various public locations in Sydhavn and Bavnehøj over three weeks in January 2022.

  HOW TO APPLY

  Send your video, 2-3 lines of descriptive text (Danish / English) and a title.Send via WeTransfer.dk to: start@sydhavnteater.dk no later than FRIDAY D. 10 DECEMBER, 23:59. If you have questions about the call, you can write an email to start@sydhavnteater.dk

  Supported by Ny Carlsberg Fonden and Områdefornyelse Bavnehøjs aktivitetspulje

da_DKDanish