ØSTRE KAPEL

Oversigt

MODERNISERING

Københavns politikere har besluttetsig for at bevilge 20 mio. til en gennemgribende istandsættelse og modernisering af Østre Kapel. Den smukke og stemningsfulde bygning havde stået tom i 90 år, da vi i 2016 fik lov til at være i den. I første omgang som et midlertidigt byrumseksperiment. Siden har vi sammen med et væld af kompetente kræfter arbejdet på at få midler til at sikre den bevaringsværdige bygning for nu og eftertiden. Med flere tilløb og mange mange mange timers indsats fra så mange forskellige parter er det endelig kommet så vidt. Fra 2023 – 2025 skal ‘fruen’ eller ‘den gamle dame’, som vi ynder at kalde Østre Kapel, skifte til smukkere og mere bæredygtige gevandter, hvor nyt og bevaringsværdigt mødes og sammensmelter i vores byggede kulturarv.

Vi er på teatret jublende lykkelige og lettede over, at de politiske kræfter på Rådhuset har kunnet mærke vigtigheden af Østre Kapel som lokalt og centralt kulturelt mødested i Kgs. Enghave og bakket op. Det betyder alverden for rigtig rigtig mange.

Bevarelse af Østre Kapels eksisterende kulturelle og bygningsmæssige værdier – både de fysisk faktiske og de immaterielle kvaliteter.
Sydhavn Teater har som kunstnerisk udgangspunkt at skabe stedsspecifikke forestillinger, hvor der er en høj grad af sammenspil mellem kapelbygningen og teaterforestillingerne og mellem kirkegårdsalléen og kapelsalen. Strategien om bevaring handler således også om det indholdsmæssige – bevarelsen af Østre Kapels immaterielle værdier, herunder teatrets beliggende på Vestre Kirkegård mellem gravstederne, er med til at understrege forestillingernes eksistentielle tyngde.

De stedsspecifikke kvaliteter knytter sig dels til kapelsalens originale arkitektur, men også til hele bygningens atmosfære og fænomenologiske kvaliteter, eksempelvis i form af lysforhold, de rustikke kalkede vægoverflader, oprindelige døre og originale detaljer, der i hele bygningen fremstår med stor autencitet og historisk ’dybde’. Disse elementer søges bevaret i videst muligt omfang i det ombyggede projekt, på en måde så der samtidigt sikres en funktionel og moderne teaterbygning.

DET SKER LIGE NU

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kulturen får et markant løft i Sydhavnen: Nu er finansiering til omdannelse af Østre Kapel til moderne teater på plads
Nærmest aldrig nogensinde har adrenalinen pumpet så hårdt rundt i kroppen, som den venten på nyheden på, om Østre Kapel er gået igennem budget-nåleøjet, fra når de første opdateringer på Facebook tikker ind, der fortæller, at budgettet er landet. Men DET ER DET! Østre Kapel skal moderniseres!