HAVNERESIDENS OPEN CALL (ENGLISH BELOW)

ST:ART (SYDHAVN TEATERS UDVIKLINGSPLATFORM) TILBYDER HAVNERESIDENS MED PRODUKTIONSBUDGET PÅ 5.000 KR. VIL DU RESEARCHE I HAVNEOMRÅDET, UDFORSKE DET MARITIME MILJØ OG UDFORME ET AFSLUTTENDE PERFORMATIVT NEDSLAG PÅ KULTURHAVN FESTIVAL I SYDHAVN?

Dette call er rettet mod det kunstneriske vækstlag.

Kunne du tænke dig at undersøge og gå i dialog med det maritime miljø i de københavnske havneområder? Er du nysgerrig på de historier, myter, rytmer, bevægelser og liv som skummer i havnen? Så er dette call måske for dig.

I samarbejde med Kulturhavn Festival tilbyder ST:ART et mini residens-forløb for unge kunstnere i vækstlaget. I forløbet får du eller din gruppe frie tøjler til at undersøge havnens områder og mulighed for at afprøve din/jeres kreative ideer i og med byen.


Vi tilbyder kunstnerisk og praktisk sparring, økonomisk produktionsstøtte samt adgang til øvelokaler og udstyr. Under forløbet skal du/din gruppe udvikle et afsluttende performativt nedslag, fx. en performance, en udstilling, et oplæg, en workshop eller noget helt andet som matcher din research-proces. 

Du/I kan arbejde frit i københavns havneområder, men det afsluttende nedslag skal afvikles på Frederiks Brygge i Sydhavn ifm. Kulturhavns Festival d. 27. august, 2022. 


Skriv endelig til os hvis du/I har spørgsmål! 

Ansøg til residenset ved at sende en  mail til start@sydhavnteater.dk, med det udfyldte ansøgningsskema, som kan downloades her. Husk at ansøgningen skal sendes i PDF-format. Ansøgningsfrist: kl 23:59, d. 15. juni, 2022.

Udvælges dit/jeres projekt bedes du/I fremsende visuelt materiale: En form for idé-skitse, et foto eller lign. som kan bruges til PR.

Projektstøtten indebærer:

  • Søg op mod 5.000 kr. I produktionsstøtte. Produktionsmidler kan anvendes til materialer, rekvisitter, kostume, udstyr, forplejning og honorar/løn. (bemærk: anvendes støtten til honorar/løn er det skattepligtigt).

  • Min. 2 ugers adgang til Sydhavn Teaters øvelokale P44 – Performance Hub forud for afviklingen af projektet.

  • Mulighed for at låne teknisk udstyr af Sydhavn Teater/ST:ART.

  • Sparring med ST:ARTs koordinator-hold.


HARBOR RESIDENCY – OPEN CALL

ST:ART (SYDHAVN TEATER’S PLATFORM FOR EMERGING ARTIST) OFFERS A HARBOR RESIDENCY WITH A PRODUCTION BUDGET OF DKK 5,000. DO YOU WANT TO RESEARCH AND EXPLORE THE MARITIME ENVIRONMENT IN COPENHAGEN, AND DESIGN A FINAL PERFORMATIVE FEATURE PRESENTED AT KULTURHAVN FESTIVAL IN SYDHAVN?

Would you like to investigate and go into a dialogue with the maritime environment in the Copenhagen port areas? Are you curious about the stories, myths, rhythms, movements and lives that are shaped in and through the harbor? Then this call might be for you.

In collaboration with Kulturhavn Festival, ST:ART offers a mini residency course for young and emerging artists. In this process, you or your group will be free to explore the areas of the harbor and get a chance to test your creative ideas working in the intersection of the city and sea. We offer artistic and practical guidance, financial production support, access to rehearsal studios and basic stage equipment. During the course, you or your group must develop a final performative feature, fx. a performance, an exhibition, a presentation, a workshop or something else which matches your research process.

You can work freely in Copenhagen’s harbor areas but the final presentation must unfold at Frederiks Brygge in Sydhavn for Kulturhavns Festival on August 27, 2022.

Please do write to us if you have any questions!

Apply for the residence by sending an email to start@sydhavnteater.dk, with the completed application form which can be downloaded here. Remember that the application must be sent in PDF format.

Application deadline: 23:59, June 15, 2022.

If your project get selected you will have to send in some visuel content, a foto or a sketch of your idea which can be used for PR.


The project support involves:

  • Up to DKK 5,000 in production support. Means of production can be used for materials, props, costume, equipment, catering and fees / salaries. (note: supported for fees / salaries it is taxable).

  • A minimum of 2 weeks of access to Sydhavn Teater’s rehearsal room “P44 – Performance Hub” prior to the final project presentation.

  • Possibility to borrow technical equipment from Sydhavn Teater / ST:ART.

  • Guidance and dialogue with ST:ART’s coordinator team.

 
 
 
Start Logo
en_USEnglish