OPEN CALL

(ENG BELOW) Med dette call inviterer vi unge kunstnere med interesse for video til at fortolke temaet ‘reunion’ og ansøge med et videoværk til vores årlige udstilling i Sydhavn og Bavnehøj.

'Reunion' kan forstås som det at vende tilbage til og genforbinde sig med nogen eller noget, for eksempel et sted, en ven, et minde, et materiale eller et blik. Men det kan også forstås som værende en genopdagelse af det, vi forbinder os til og det, der forbinder os. Er det her, vi finder forsoning, eller er det her, vi genforhandler det, der binder os sammen og skaber nye forbindelser i en splittet verden? Call'et er gratis at søge og henvender sig til unge kunstnere og kreative inden for det kunstneriske vækstlag. Vi opfordrer dig til at ansøge, uanset om du er videokunstner, skulptør, danser, scenograf, skuespiller, dramatiker eller noget helt andet, så længe du kan præsentere din praksis i et 24 sekunders videoformat!

Udstillingen skabes af Sydhavn Teaters udviklingsplatform ST:ART i samarbejde med Udstillingsstedet Sydhavn Station, som er med i den kunstneriske jury, kuratering og produktionen af udstillingen. Udstillingen kan opleves fra den 19. januar til den 8. marts 2024 i Sydhavn og Bavnehøj. For at bidrage til udstillingen skal du læse nedenstående kriterier og sende din video ind inden deadline den 12. december, kl 23:59. Alle indsendte værker bliver bedømt af en kunstnerisk tværfaglig jury bestående af medlemmer fra Udstillingsstedet Sydhavn Station, ST:ART og Sydhavn Teater.

Callet henvender sig til det kunstneriske vækstlag..

KRITERIER FOR AT ANSØGE

  • Ansøgere skal være mellem 18 – 30 år
  • Dit indsendte værk skal have en varighed på 24:50 sek. (eller blot 24 sek.).
  • Dit indsendte værk skal være i filformatet: H264 (dvs. mp4 eller mov.)
  • Dit indsendte værk skal være nyt, men må gerne være skabt af gamle optagelser eller være en revidering af et tidligere videoværk. 
  • Hvis dit værk udvælges bliver det vist på i formatet 16:9 (enten vertikalt eller horisontalt), uden lyd og i loop (hvis der er tale med i videoen er det en god idé at lave danske undertekster).

BLIVER DIT VÆRK VALGT 

  • Alle udvalgte kunstnere modtager et honorar på 1500 kr.
  • Der kan forekomme feedback samt forslag til mindre rettelser fra juryen
  • Dit værk bliver vist på en offentlig lokation i Sydhavn eller Bavnehøj
  • Der bliver vist to værker pr. skærm. Der vil blive vist titel/navn i et slide før videoen vises. Der vil også blive vist titel og beskrivelse af værket fysisk ved visningsstedet.

SÅDAN ANSØGER DU

Indsend din video, 2-3 linjers beskrivende tekst om værket (også gerne ift. callets tema), en titel og dit navn. Hvis dit værk bliver valgt bliver det disse
oplysninger blive vist ifm. udstillingen. Send via WeTransfer.dk til: start@sydhavnteater.dk, senest D. 12. DECEMBER, KL 23:59.

 

Hvis du har spørgsmål til callet er du velkommen til at skrive en mail på start@sydhavnteater.dk eller ringe til Sydhavn Teater mellem kl 10-15 på tlf. 61 66 00 41 

 

 

The call is free to apply and is aimed at young aspiring artists and creatives. We encourage you to apply, whether you are a video artist, sculptor, dancer, set designer, actor, playwright, or something entirely different, as long as you can present your practice in a 24-second video format.

The exhibition will be created in collaboration with Sydhavn Theatre's development platform ST:ART in partnership with the Udstillingsstedet Sydhavn Station, which is part of the artistic jury and assists with curation and production. The exhibition can be experienced from January 19 to March 8, 2024, in the cityscapes of Sydhavn and Bavnehøj. To contribute to the exhibition, please read the criteria below and submit your video before the deadline on December 12 at 11:59 PM. All submitted works will be assessed by an interdisciplinary artistic jury consisting of members from the Udstillingsstedet Sydhavn Station, ST:ART, and Sydhavn Theatre.

CRITERIA FOR APPLICATION 

 • Applicants must be between 18-30 years old.
 • Your submitted work should have a duration of 24:50 seconds (or simply 24 seconds). – Your submitted work should be in the H.264 file format (i.e., mp4 or mov).
 • Your submitted work should be new but may be created from old recordings or a revision of a previous video work.
 • If your work is selected, it will be displayed in a 16:9 format (either vertically or horizontally), without sound, and in a loop (if there is dialogue in the video, it’s a good idea to provide Danish subtitles).

 • IF YOUR WORK IS CHOSEN
 •  
 • All selected artists will receive an honorarium of 1500 DKK.
 • Feedback and suggestions for minor revisions from the jury may occur. 
 • Your work will be displayed at a public location in Sydhavn or Bavnehøj. 
 • Two works will be displayed per screen, with a title/name slide shown before the video and a physical display of the title and description at the exhibition site.

  HOW TO APPLY
  • Submit your video, a 2-3 line descriptive text about the work (especially related to the theme of the call), a title, and your name. If your work is selected, this information will be displayed as part of the exhibition. Send via WeTransfer.dk to: start@sydhavnteater.dk, no later than December 12, at 11:59 PM.


 
If you have any questions about the call, please feel free to send an email to start@sydhavnteater.dk or call Sydhavn Theatre between 10 AM and 3 PM at +45 61 66 00 41.