Hvad er ST:ART og stedsspecifik kunst?

Hvad er ST:ART?

I ST:ART laver vi kunst i byrummet. Vi hjælper grupper og solister med at opsætte og afvikle teater- og danseforestillinger, byvandringer, performances og installationer. Hvis du er usikker på, om din idé til et projekt er for langt ude eller ikke passer ind i vores rammer, så tøv ikke med at sende os en ansøgning!
Du finder svar på hvordan du ansøger her.

Hvor meget støtter ST:ART?

Du kan søge om at få op til 4.000 kr., som må bruges primært på rekvisitter, betaling af rettigheder, makeup, scenografi, kostumer, lejeomkostninger etc. Pengene må ikke bruges til honorarer.  Hvis du er i tvivl om hvad du må bruge pengene på, så vedhæft et udkast til bilag med din ansøgning, eller send os en mail inden du ansøger. Send gerne din mail i god tid op mod ansøgningsdeadline. 

Er din idé noget for ST:ART?

Fælles for alle projekter er, at de ikke foregår på en traditionel og etableret scene. Og der stopper lighederne også. Projekterne er nemlig meget forskelligartede.

Der har været teaterforestillinger i en bunker og i et kolonihavehus, vandreforestillinger på Sydhavnstippen og Vestre Kirkegård, børneteater på en skole, gadeteater på et gadehjørne, danseforestilling i et fælleshus, en interaktiv installation på en offentlig plads og meget andet.

Der er således mange muligheder for at lave projekter med os. Og på trods af de tidligere projekters forskellighed, står de alle på samme grundlag. Du kan se de tidligere ST:ART projekter her og få inspiration.

Hvad er vores formål?

Formålet med ST:ART er i grove træk at:

  • Udfordre det traditionelle. Vi elsker at se, hvad der sker, når man rykker kunsten ud af dens konventionelle, trygge og sikre rammer.
  • Bidrage til lokalmiljøet i Sydhavnen. Vi lader os inspirere af det allerede eksisterende byliv – for netop at sætte nye tanker i gang i selv samme.
  • Nå ud til et publikum, der normalt ikke besøger de etablerede kunstscener.
  • At udforske det stedsspecifikke. Vores forestillinger tager altid udgangspunkt i en særlig lokation.

Yderligere vil vi også gerne nå ud til et publikum, der normalt ikke træder ind i et traditionelt teater. Vi rykker til den snævre forståelse af det finkulturelle teater ved at lave teater på utraditionel vis.

Det gør vi ved at lave stedsspecifikt kunst. Man kan definere en stedsspecifik forestilling smalt som noget, der kun kan finde sted på én bestemt lokation på ét bestemt tidspunkt. Disse projekter er vi også ude efter. Men vi har en bredere forståelse af genrebetegnelsen, og mange typer forestillinger passer i vores format.

Hvad er stedsspecifikt kunst ?

Grundlæggende arbejder vi med to fløje af det stedsspecifikke: en konkret geografisk og en tematisk.

Den konkret geografiske forestilling bunder i en snæver stedsspecifik forståelse, da forestillingen er funderet konkret i ét steds historie og mennesker. Et tidligere ST:ART-projekt opførte en forestilling i en kolonihaveforening, hvor netop den lokations historie var omdrejningspunkt for forestillingen. Det var således en forestilling, som ikke ville kunne opføres andre steder end netop dér.

Den anden forståelse er den tematiske. Her tages der også udgangspunkt i et sted, men det er ikke nødvendigvis stedets egen konkrete historie, der tages hånd om. En tidligere gruppe brugte eksempelvis en bunker som et kaninhul. Her brugte man lokationen på en anden vis end dens brug oprindeligt var tiltænkt. Men denne tematiske forståelse af det stedsspecifikke er i modsætning til den geografiske bredere, da den også ville kunne opføres på andre lokationer.

Begge typer af den stedsspecifikke forestilling forholder sig til det sted, den bliver opført på – der er blot forskel på i hvor høj grad. Førstnævnte lader sig forme af stedet, mens sidstnævnte omformer stedet.

Hvor passer min idé ind i Sydhavnen ?

Man skal dog ikke lade sig afskrække af på forhånd ikke at leve op til nogle skrappe, stedsspecifikke krav. Undervejs i processen hjælper vi gerne dig eller din gruppe med at finde den rigtige lokation til din eller jeres forestilling. Det vigtigste er, at forestillingen – i lille eller høj grad, indirekte tematisk eller direkte konkret – forholder sig til og spiller sammen med lokationen.

Ved begge tilfælde – både den geografiske og den tematiske – er Sydhavnen en guldgrube. Der findes mange anderledes, sjove og skæve steder at lave forestillinger på, da det er en bydel som endnu ikke har været udsat for byfornyelse og en ensrettet normaliseringsproces. Der findes mange gadehjørner, kvarterer, åndehuller mm., som ikke har gennemgået en detaljeret byplanlægning, og hvor der derfor findes en særpræget stemning og atmosfære, der er opstået af sig selv. Sidst men ikke mindst er bydelen præget af en gæstfrihed, der byder ideer og aktiviteter velkomne med åbne arme. Udforsk evt. vores “kort over Sydhavnen” 

Vi støtter op om denne gæstfrihed ved at hjælpe ideer til at blive virkelige forestillinger. ST:ART-projekter har gennem de seneste år spillet dag og nat, for børn og ældre, ude og inde, for få og for mange. Tidligere ST:ART-solister og -grupper bliver desuden en del af et fællesskab, hvor man kan møde ligesindede skuespillere, dansere, musikere og instruktører.

Savner du svar på spørgsmål som ikke bliver besvaret her så tag endelig kontakt til os, enten på vores facebook side eller send en mail på: start@sydhavnteater.dk


I 2019 er ST:ART støttet af Kgs. Enghave lokaludvalg, Fælleskassen samt Tuborgfondets pulje til udarbejdelse af kunstneriske projekter i Sydhavn.