24.50

Ny Normal

Forestillingen om det “normale” hviler på et ideal om en verden i status quo. Normalen er dét der fx kommer tilbage efter sociale opgør, økonomiske krak, miljøkatastrofer eller pandemier. Men det normale er også dét vi sætter over styr for at skabe forandringer, nye muligheder og forestille os en anden verden.

Kort over rute
HVORNÅR:
HVOR:
LÆNGDE:
7. - 30. JANUAR, 2022
Sydhavnen

Kl. 07:00 - 22:00

 • ENGELBERT-PETERSENS BAGERI (ENGHAVEVEJ 172)
  • Uh-huh Honey
   • af Mia Carl
  • Walk Of Fame
   • af Saga Jilsén
  • SYDHAVN STATION (ERNST KAPERS VEJ 1)
   • Invisible
    • af Linnea Langfjord Kristensen
   • Under Vand
    • af Sebastian Wolder og Hans Vest Hansen
   • Outside In
    • af Nellie Thule
   • Når Jeg Bliver Lukket Ud
    • af Josefifine Bøgh Lassen
   • TINL (This Is No Life
    • af Florentine Fogh Lassen
   • I Don’t Do This For You
    • af Anna Kirstine Lykkeberg
   • Angel’s Trumpet
    • af Marie Flarup Kristensen
   • Kampen Om Det Tunge Sprog
    • af Amanda L. Williams
 
 • LIST – RAMMEVÆRKSTED (BORGBJERGSVEJ 7)
  • The Great Reset (Epitaph)
   • af Mathias Westbrook
  •  Twice The Days, Half The Time: Frog
   • af Benjamin Pompe
 • P44 PERFORMANCE HUB (BORGBJERGSVEJ 44)
  • Mosle
   • af Frida Grant
  • Min Hud I Glas
   • af Jeppe Pape
 • KARENS MINDE KULTURHUS (WAGNERSVEJ 19)
  • Dinner Conversation (New Normal, Part I)
   • af Vigga Wæhrens
  • ÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRHHHH!!!!
   • af Selina Rom Andersen

ÅBEN ALLE DAGE: KL 07:00 – 22:00

NY NORMAL 24:50 er en offentlig kunstudstilling bestående af 16 videoværker fra danske og internationale unge kunstnere. Værkerne er alle af 24,50 sekunders varighed og vises bag glasfacader, ud mod gaden, fra fem forskellige lokationer i Sydhavn og Bavnehøj. Værkerne kredser om tilværelsens forunderlighed, ensartethed og nye udspring. Om at være tynget af fx sproglige dikotomier, sociale normer og digitale koder. Eller om at søge tilflugt og fortabe sig i nye habitater, kropslige relationer og fortællinger. I værkerne ulmer en håbefuldhed, en sprudlende fantasi og en angst for den nye normal og de nye horisonter vi går i møde. BAG OM Udstillingen er et samarbejde mellem Sydhavn Teaters unge-platform ST:ART og Udstillingsstedet Sydhavn Station. Udstillingskonceptet blev for første gang skabt i marts 2021, under anden bølge af Corona og nedlukningen af kunst- og kulturlivet. Formålet med samarbejdet var, og er stadig, at sætte kunsten fri i det offentlige rum og skabe nye ruter gennem bydelen. Vi ønsker at skabe sammenhold på tværs af Sydhavn og Bavnehøjs institutioner, bygge bro mellem kunstneriske discipliner og støtte op om unge aspirerende kunstnere i nedlukningstiden. Udstillingsformatet er skabt som en rute igennem bydelen med i alt fem stop. Se online udstillingen med alle værker  

FlokFolk - Havneresidens

Støttet Af